Dirk von der Weyden

Jahrgang 1965

Okinawa-Kobudo seit 2000 bei Sensei K. Hiura
   2006  1. Dan
   2011  2. Dan
   2014  3. Dan   bei Sensei Z. Oshiro
Karate, Jiu-Jitsu und Kobudo seit 1986
bei Sensei K. Scheibel & Sensei T. Kinoshita
   1990  1. Dan Yu-Shin-Kai Karate
   1998  1. Dan Jiu-Jitsu
   2003  2. Dan Jiu-Jitsu

Hobbies: Messerwerfen, Hochseefischen

zurück zur Trainer-Seite