Klaus Müller

Jahrgang 1958

Okinawa-Kobudo seit 1994 bei Sensei Kazunari Hiura
   2000  1. Dan
   2002  2. Dan
   2006  3. Dan
   2014  4. Dan   bei Sensei Zenei Oshiro
Judo PSV Düsseldorf 1970 - 1973
Shotokan Karate 1974 - 1983 bei Sensei Tagashi Kinoshita
Goju Ryu Karate 1984 - 1992 bei Sensei Kiyoshi Ogawa
Inyo Ryu Karate seit 2007 bei Sensei Pietro Sgura
   2011  1. Dan    -Pietro Sgura
   2013  2. Dan    -Willi Donner
   2017  3. Dan    -Willi Donner

Hobbies: Kochen, Garten

zurück zur Trainer-Seite